AEOLUS 40+ (Made in German)

ใหม่ล่าสุด สำหรับการตีลูกแบบใหม่ (Plastic)

ผลิตในเยอรมัน โรงงาน ESN

ประสานเทคโนโลยี จีนและเยอรมัน เข้าด้วยกัน

สำหรับนักกีฬาที่ชอบตีลูกแรงและหมุนไกลโต๊ะ

ฟองน้ำพรุน แข็งปานกลาง

สำหรับลูก 40+ Plastic

฿1,450
จำนวน: