สอนปิงปอง/Training

NAME : INTERNATIONAL TABLE TENNIS INSTITUTE (I.T.T.I)

Gander : Female , Male , Kids(5+)

Objective : เรียนรู้การออกกำลังกายที่ดีที่สุดสำหรับสมองและความสัมพันธ์กัน

ระหว่างมือและสายตา การตีปิงปองเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยสร้างสมาธิ พัฒนาการสั่งการของสมอง 

และสร้างกล้ามเนื้อ เพราะเป็นกีฬาต้องวางแผนการตอบโต้และใช้ร่างกายทุกส่วนในการเคลื่อนไหว  

Course : สอนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน(ไม่มีทักษะ) ออกกำลังกาย และแข่งขัน 

Time : อังคาร - ศุกร์  10:00 - 20:00

        เสาร์ - อาทิตย์ 08:00 - 20:00

เวลาเรียน    08:00-10:00  10:00-12:00   13:00-15:00  15:00-17:00   18:00-20:00

Contact : 088 987 9297 , 081 596 9393

Web : www.vanshopsports.com

Facebook : www.facebook.com/ittifanpage